Piano helper

We produce and sell the music aid «Piano Helper» More »

Piano helper

We produce and sell the music aid «Piano Helper» More »

Piano helper

We produce and sell the music aid «Piano Helper» More »

Piano helper

We produce and sell the music aid «Piano Helper» More »

 

Produkter

“Piano Helper” er et hjelpemiddel som kan brukes som et verktøy for læring av noter for piano og keyboard i skoler og privat.

Det hjelper nybegynnere å:
– lære notene raskere og enklere
– finne ut hvor notene befinner seg i notesystemet
– forstå forholdet mellom tangenter og noter
– finne ut hvilken tangent de skal spille når det er et fortegn foran en note

Noteplasseringen, tangentnavnene, fortegn, F- og G-nøklene ligger på kun ett notesystem.

“Piano Helper” har fått positiv respons fra både musikkskoler og privat i Norge og utlandet.

Info om Piano Helper: Pdf-artikkel 1, Pdf-artikkel 2, Pdf-artikkel 3.